Hahmot

Ominaisuudet

*Kunto
*Koordinaatio
*Kätevyys
*Nokkeluus
*Järkeily
*Tietämys
*Herkkyys
*Vaativuus
*Vakaus

Taidot
Tasot 0-3 helposti saatavilla. 4-5 maksaa tuplat.

*Selviytyminen
*Lentäminen
*Avaruustieto
*Reippailu
*Tiedustelu
*Fyysinen Taistelu
*Epärehellisyys
*Vakuuttavuus
*Politiikka
*Lääketiede
*Käsityö
*Rakentaminen
*Insinööritaito
*Tietojärjestelmät
*Luonnontieteet
*Ihmistieteet
*Taiteet
*Xentit

Piirteet
Yksi yleensä negatiivinen.
Vieruskaveri antaa yhden yleensä positiivisen.

Vammat
Kuin piirteet, mutta ovat lähes puhtaasti negatiivisia eivätkä anna voimaa ollessaan haitta.

Tarinat
Mihin viittaamalla saa voimaa.

Voima

Paine

Hahmot

Rattori Sevain